MODA U KOZMETICI

Viđate neke pojmove i proizvode, a često ne znate o čemu se radi niti da li je upravo to stvar koja je za vas? Sjećam se kada sam ja bila mlađa postojalo je svega tri do četiri proizvoda i ne toliko brendova kao danas, a svodilo se svega na dnevnu, noćnu kremu, tonik i mlijeko […]